ریلیز

تازہ ترین ریلیز

4.9.1 دسمبر 7, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 برانچ

4.9.1 دسمبر 7, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9 نومبر 28, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.8 برانچ

4.8.4 نومبر 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.3 نومبر 6, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.2 اکتوبر 3, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.1 اگست 2, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8 جولائی 2, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 برانچ

4.7.8 نومبر 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.7 نومبر 6, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.6 ستمبر 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.5 مئی 17, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.4 اپریل 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 مارچ 27, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 فروری 21, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 جنوری 14, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 جنوری 9, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 برانچ

4.6.9 نومبر 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.8 نومبر 6, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.7 ستمبر 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.6 مئی 17, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.5 اپریل 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.4 مارچ 6, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.3 جنوری 26, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.2 جنوری 11, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 جنوری 8, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 برانچ

3.6.2 دسمبر 31, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

بِیٹا & آر سی ریلیز

3.6-beta4-24659 جولائی 11, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)